Descoperă produsele noastre pe Carrefour.ro earth icon Alege-ți țara logo enseigne Carrefour

Rezultatele căutarii mele Rezultate

Site internațional

Engleză

Site național

GARANTAREA BUNĂSTĂRII ANIMALELOR

GARANTAREA BUNĂSTĂRII ANIMALELOR

Context 

Anual, 70 de miliarde de animale sunt crescute peste tot în lume cu scopul de a aproviziona oamenii cu carne, lapte sau ouă. În lipsa unei schimbări fundamentale a modelelor noastre alimentare, cererea la nivel global va crește cu 25% între 2015 și 2030, angrenată de creșterea populației, a veniturilor disponibile și a aportului caloric în țările în curs de dezvoltare. În ultimii ani, creșterea intensivă a animalelor s-a dezvoltat de două ori mai repede decât sistemele tradiționale de agricultură mixtă și de șase ori mai repede decât producția bazată pe pășunat. Creșterea intensivă a animalelor reprezintă acum 70% din sectorul creșterii animalelor la nivel mondial.

În acest context, respectul pentru animale și pentru sensibilitatea lor este o preocupare crescândă a societății civile, susținută în special de ONG-uri. În multitudinea de puncte de vedere exprimate, numeroase voci denunță o parte din metodele de creștere a animalelor și de sacrificare pentru că nu țin seama de bunăstarea animalelor. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), bunăstarea animalelor este un bine comun care constituie parte integrantă a dezvoltării durabile în sectorul creșterii animalelor. Este legată de securitatea și calitatea alimentară, de sănătatea omului și a animalelor și de dezvoltarea rurală. Astfel, bunăstarea animalelor poate fi benefică pentru producători, pentru animalele lor și, în general, pentru societate.

În mai multe țări, așteptările consumatorilor sunt în plină schimbare, mai ales în Europa, unde preocuparea față de protecția mediului ia avânt. Apar noi direcții, cum ar fi reducerea cantității de carne consumată, alegerea de a înlocui aportul de carne cu proteine vegetale sau de a se orienta către produse obținute prin metode de creștere care arată mai mult respect animalelor, în concordanță cu o viziune având în centru creșterea sustenabilă a animalelor. Aceste schimbări ale comportamentelor de cumpărare sunt rapide și este necesar ca modul de lucru al profesioniștilor din domeniu să înceapă deja sa evolueze.

Ambiția noastră

Carrefour s-a angajat de mai mulți ani într-un demers de îmbunătățire vizând bunăstarea animalelor pe lanțurile sale de aprovizionare. Acesta se bazează, printre altele, pe cele „cinci libertăți fundamentale”, care sunt adaptate diferitelor metode de creștere a animalelor:

 Libertatea fiziologică: absența foamei, a setei sau a malnutriției. Animalele trebuie să aibă acces la apă proaspătă și la hrană adecvată, care să le asigure o stare bună de sănătate și vigoare;

 Libertatea de mediu: adăpost adecvat, absența stresului climatic sau fizic. Animalele trebuie să se bucure de un mediu adecvat cuprinzând în special un adăpost și o zonă de odihnă confortabile;

 Libertatea sanitară: absența durerii, a leziunilor și a bolilor. Animalele trebuie să beneficieze de măsuri de prevenție, un diagnostic rapid și tratament corespunzător;

 Libertatea de comportament: posibilitatea de a exprima comportamente normale, specifice fiecărei specii. Animalelor trebuie să li se asigure un spațiu suficient de mare, un mediu adaptat nevoilor lor și contactul cu alte animale din aceeași specie;

 Libertatea psihologică: absența fricii sau a anxietății. Condițiile și practicile de creștere a animalelor nu trebuie să le provoace suferințe psihologice.

 

Pentru a mobiliza Grupul și furnizorii săi de produse marcă proprie în jurul liniilor directoare și al obiectivelor și pentru a încuraja părțile implicate să demareze progresul, Grupul Carrefour a stabilit o politică privind bunăstarea animalelor în 2019. Acționând în spiritul dezvoltării de inițiative prin colaborare, Grupul Carrefour și-a stabilit 10 obiective prioritare vizând sectorul creșterii animalelor, prezentate în politica privind bunăstarea animalelor. Cele 10 obiective prioritare sunt:

 1. Combaterea rezistenței la antibiotice și interzicerea utilizării antibioticelor ca factori de creștere și a hormonilor de creștere.

2. Interzicerea clonării și a modificării genetice a animalelor și încurajarea diversității biologice.

3. Regândirea practicilor de creștere în baterii și limitarea practicii de a ține animalele în spații prea mici.

4. Reducerea la minimum a stresului în timpul transportului și în cursul procesului de sacrificare.

5. Limitarea practicilor controversate (castrare, tăierea cozii, tăierea ciocului...) și optimizarea tratării sistematice a durerii.

6. Solicitarea unei alimentații adecvate.

7. Solicitarea monitorizării sanitare.

8. Interzicerea testării produselor pe animale (produse de igienă, cosmetice și de întreținere).

9. Interzicerea materialelor de origine animală care nu provin de la animalele crescute cu obiectivul principal de a obține produse alimentare.

10. Îmbunătățirea confortului prin intermediul mediului de viață.

Prin această politică privind bunăstarea animalelor, Grupul Carrefour își propune să răspundă cât mai bine așteptărilor societății în ceea ce privește sectorul creșterii animalelor. Acest demers ce vizează progresul are loc datorită unui proces de îmbunătățire continuă desfășurat în parteneriat cu toate părțile implicate în aceste problematici.

Obiectivele și realizările noastre

Elaborarea unui plan privind bunăstarea animalelor care acoperă principalele axe de lucru ale politicii Grupului Carrefour în 2020

În 2018, Carrefour România a lansat două Filiere ale Calității, pentru carnea de vită Charolaise, respectiv Angus, în cadrul unui proiect menit să promoveze producătorii locali și produsele românești de calitate. Animalele pasc pe pășuni din mai în noiembrie, astfel că li se respectă nevoile naturale și de confort.

100% din ouăle comercializate sub toate mărcile proprii vor proveni din sisteme de creștere alternative, fără baterii, până în 2025. În 2020, 76.09 % din ouăle vândute în raioanele noastre proveneau din sisteme de creștere alternative, fără baterii. 

Ouăle înscrise în Filiera Calității Carrefour provin de la găini crescute în aer liber, cărora li se asigură un spațiu umbrit pe perioada verii. Găinile sunt crescute fără să li se administreze tratamente cu antibiotice în timpul perioadei ouatului.

Carrefour România se va asigura că animalele sunt tratate corespunzător în timpul procesului de sacrificare și va organiza controale vizând protecția animalelor în abatoarele furnizorilor din cadrul programului Filiera Calității Carrefour până în 2022. Acest demers va fi extins treptat pentru a cuprinde toate mărcile proprii.

În 2020, Carrefour România a lansat prima Filieră a Calității pentru carne de pui crescut tradițional, în aer liber.

În final, Carrefour România are ambiția de a adopta o abordare transparentă referitoare la bunăstarea animalelor, în concordanță cu acțiunile prioritare stabilite de Grupul Carrefour și colaborează cu organizația nonguvernamentală CIWF (Compassion in World Farming) pentru a-și îmbunătăți permanent planul său cu privire la garantarea bunăstării animalelor și pentru a-și forma echipa să inițieze îmbunătățiri în gestionarea animalelor în lanțul său de aprovizionare.